En Android app och iOS app måste ha en sekretesspolicy för att godkännas på Google Play Store samt iTunes App Store. Pregal Media är noga med att följa alla regler som dessa marknadsplatser ställer upp.

 

Så här skriver Google Play om detta:

Användaruppgifter

Du måste vara tydlig med hur du hanterar användaruppgifter (t.ex. uppgifter som en användare har angett, uppgifter som har samlats in om användaren eller om hur en användare använder appen eller enheten). Det innebär bland annat att du måste ange att du samlar in, använder och delar uppgifterna, och att du måste begränsa användningen av dessa uppgifter till de sätt du har uppgett. Om appen hanterar personliga eller känsliga uppgifter gäller ytterligare krav enligt nedan. Den här policyn är Google Plays minimikrav för sekretess. Du eller din app kan behöva följa ytterligare begränsningar och procedurer om det krävs av gällande lag.

Personlig och känslig information

Sekretesspolicy och säker överföring

Om appen hanterar personliga eller känsliga användaruppgifter (inklusive personligt identifierbar information, finansiella uppgifter och betalningsuppgifter, autentiseringsinformation, telefonbok, kontakter, sensordata för mikrofon och kamera och känslig enhetsdata) måste du

  • lägga till en sekretesspolicy i det avsedda fältet i Play Developer Console och i själva appen som distribueras på Play
  • hantera användaruppgifterna säkert, till exempel genom att överföra dem med moderna krypteringsmetoder (till exempel via HTTPS).

Sekretesspolicyn ska, tillsammans med eventuella meddelanden i appen, tydligt beskriva hur appen samlar in, använder och delar användaruppgifter och vilka parter de delas med.

Krav på tydlig redogörelse

Om appen samlar in och överför personliga eller känsliga uppgifter som inte är relaterade till de funktioner som huvudsakligen beskrivs i appens uppgifter på Google Play eller i appens gränssnitt måste den tydligt ange hur uppgifterna kommer att användas och få användarens medgivande till sådan användning innan insamlingen och överföringen sker.

Här är några exempel på vanliga överträdelser:

  • En app som inte behandlar användarens lista över installerade appar som personliga eller känsliga användaruppgifter och som inte följer sekretesspolicyn eller kraven på säker överföring och tydlig redogörelse.
  • En app som inte behandlar data i användarens telefon eller kontaktbok som personliga eller känsliga användaruppgifter och som inte följer sekretesspolicyn eller kraven på säker överföring och tydlig redogörelse.

Ytterligare krav

Utöver de krav som beskrivs ovan gäller de krav som anges i tabellen nedan för specifika aktiviteter.

Aktivitet

  • Om appen hanterar finansiella uppgifter, betalningsuppgifter, eller id-nummer som har utfärdats av en myndighet

Krav

I så fall får inte personliga eller känsliga användaruppgifter som är relaterade till finansiella uppgifter, betalningsuppgifter eller id-nummer som har utfärdats av en myndighet spridas till allmänheten.

Aktivitet

  • Om appen hanterar telefonboks- eller kontaktuppgifter som inte är tillgängliga för allmänheten

Krav

Vi tillåter inte obehörig publicering eller spridning av andra personers kontaktuppgifter som inte är tillgängliga för allmänheten.

Aktivitet

  • Om appen innehåller antivirus- eller säkerhetsfunktioner, till exempel skydd mot virus, skadliga program eller säkerhetsfunktioner

Krav

I så fall måste appen visa en sekretesspolicy som tillsammans med eventuella meddelanden i appen förklarar vilka användaruppgifter som samlas in och överförs, hur de används och med vilka parter de delas.